ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ

สร้างมาตรฐานใหม่ของการขนส่งด้วย Connected E-Mobility
  1. HOME
  2. ธุรกิจ

เกี่ยวกับ Terra Motors

เราก่อตั้งขึ้นในฐานะบริษัทที่เป็นผู้นำระบบเคลื่อนที่แห่งโลกยุคใหม่ ซึ่งก็คืออุตสาหกรรม E-mobility ด้วยเทคโนโลยีของญี่ปุ่น จากการมีบริษัทสาขาในประเทศอินเดีย ดินแดนอีกแห่งหนึ่งในโลกที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ล้ำสมัยที่สุดของโลก บริษัทจะสามารถจัดหาโซลูชันเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมที่หลากหลายที่พวกเรากำลังพบอยู่ ให้นิยามใหม่สำหรับการขนส่งสาธารณะแห่งอุดมคติ และมีส่วนร่วมในการสร้างระบบสังคมที่ดีกว่า

เรื่องท้าทายในสังคมของเรา

ปัญหาร้ายแรงด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชียเป็นหลัก

ในวันนี้ เรากำลังเผชิญกับปัญหาทางสังคมที่หลากหลาย เช่น มลพิษทางอากาศ ความยากจน และปัญหาโลกร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชียที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศกำลังพัฒนาหลายแห่ง ปัญหาจราจรแออัด อุบัติเหตุบนท้องถนน มลพิษทางอากาศ เสียงรบกวน และปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวที่รวดเร็วของเมืองกลายเป็นปัญหาร้ายแรง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เราเชื่อว่าภาคธุรกิจแต่ละภาคส่วนที่มีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) โดยกำหนดให้กิจกรรมทางธุรกิจเป็นปัจจัยสำคัญ

ปัญหาโลกร้อน

ปัญหาสุขภาพหัวใจจากมลพิษทางอากาศ

ความยากจน

การขาดแคลนเทคโนโลยี

การขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน

การจราจรแออัด

แผนการทางธุรกิจ

ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการจราจรสู่ยุคใหม่ด้วย Connected E-Mobility

ธุรกิจ E-Mobility ของเราได้เติบโตเป็นธุรกิจที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ถึง 30,000 หน่วยต่อปี นอกเหนือจากการขยายขนาดธุรกิจเหล่านี้เพิ่มเติมแล้ว เรายังจะพัฒนาโมเดลธุรกิจที่หลากหลายโดยใช้เครือข่ายระบบเคลื่อนที่ของเราเองซึ่งเราจัดจำหน่ายในรูปแบบแพลตฟอร์มเพื่อการเชื่อมต่อทางดิจิตอล เราให้นิยามของคำว่าอุดมคติในรูปแบบของระบบเคลื่อนที่แห่งยุคสมัยใหม่ที่รองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม

ความแข็งแกร่งของบริษัท

แนวทางการบรรลุความสำเร็จในตลาดระดับโลก

จุดแข็งของทีมที่ก่อเกิดขึ้นเพราะเราเสาะหาและยึดถือไว้เสมอ

ปรัชญาเพื่อยกระดับท้องที่

ระบุความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำและสะท้อนออกมาในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เราจะปฏิบัติตาม “การตลาดในกลยุทธ์” เสมอ

ความเร็ว

เติบโตและรุดหน้าให้เร็วกว่าการเปลี่ยนแปลงของตลาด มองไปยังอนาคต และเดินนำหน้าผู้อื่นหนึ่งก้าวเสมอ

ลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ

สมาชิกทุกคนในทีมจะคิดพิจารณาโดยเริ่มต้นจากอุดมคติเสมอ และตัดสินใจเลือกการกระทำโดยย้อนกลับไปยังสิ่งที่สร้างความท้าทาย โดยปราศจากความกลัวไม่กล้าเสี่ยง และมุ่งสร้างคุณค่าใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา

ขนาดตลาดที่เป็นไปได้

ขนาดตลาดระบบเคลื่อนที่และศักยภาพของธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าในทวีปเอเชีย

อินเดีย

ศักยภาพในการขยายตลาดระบบเคลื่อนที่ในอินเดีย

อัตราการเข้าตลาดรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อและ 4 ล้อต่อผู้คน 1,000 คนในประเทศอินเดียยังคงต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนและประเทศจีน และแน่นอนว่าเพิ่มสูงขึ้น

ตลาดระบบเคลื่อนที่ยักษ์ใหญ่ที่คาดว่าจะเปลี่ยนเป็น E-Mobility

รถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อที่มีขนาดไม่เกิน 150 ซีซีต้องกลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหลังปี 2025

การคาดการณ์ยอดขายประจำปี

20​ ​ล้าน
คันต่อปี


30% ของยอดขายรถใหม่ต้องกลายเป็นรถไฟฟ้าภายในปี 2030

การคาดการณ์ยอดขายประจำปี

4.4 ล้าน
คันต่อปี

ทวีปเอเชีย

ขนาดตลาดระบบเคลื่อนที่และศักยภาพของธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าในเอเชีย

ตลาดรถยนต์ 2 ล้อ

ตลาดรถมอเตอร์ไซค์ในเอเชีย

10​ ล้านคัน / ปีr

ตลาดรถยนต์ 4 ล้อ

ตลาดรถยนต์ 4 ล้อในเอเชีย

40ล้านคัน / ปี

CAGR (อัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น)

CAGR ของธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าในเอเชีย

23.9​% / ดี

ผลประโยชน์ลูกค้า

ผลประโยชน์ลูกค้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในเอเชีย

83%

เมนู