บริการ E−Mobilty

รถ 2 ล้อ / 3 ล้อ
 1. HOME
 2. บริการ E-MOBILITY
E-Mobility มาพร้อมกับมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์

ด้วยการนำเสนอบริการเงินกู้ ณ เวลาที่ทำการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มผู้ใช้ที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลาง เราจะมองโอกาสให้กับพวกเขาในการเริ่มการจ้างงานในฐานะคนขับ E-Mobility และมุ่งสู่ชีวิตที่ดีกว่า เมื่อพวกเขากำลังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจในประเทศที่กำลังพัฒนา

กลุ่มเป้าหมายของเรา

E-Mobility มาพร้อมกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นตำแหน่งมูลค่าสูงสุดของ E-Mobility จนถึง BOP ที่น่าท้าทายทางเศรษฐกิจ (ระดับรายได้ที่ 8 ดอลลาร์สหรัฐฯ/วัน) และกลุ่มรายได้ปานกลางที่กำลังเติบโต (ระดับรายได้ 15-30 ดอลลาร์สหรัฐฯ/วัน) นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างงาน เพิ่มรายได้ และลดต้นทุนค่าดำเนินการอีกด้วย

BOP จะเติบโตไปสู่ระดับชนชั้นกลางด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจของเศรษฐกิจอินเดีย

The BOP will Grow into the Middle Class with the Economic Growth of the Indian Economy

เหตุใดยอดขายรถไฟฟ้าของ Terra จึงดีมากในตอนนี้

เราตอบสนองความต้องการและความท้าทายของลูกค้า
 • null

  Traveling at a lower fuel cost.

 • null

  Soaring Fuel Costs

 • null

  Purchase vehicles at a lower cost.

 • null

  High Purchase Cost (Taxes)

 • null

  Easy and less time consuming for refueling.

 • null

  Queues for Refueling (in India and Asia)

 • null

  Convenient use and smooth services after purchase

 • null

  Lack of Services Associated with the Product

ผลประโยชน์ทางธุรกิจ E-Mobility

มุ่งสู่คุณค่า

การพัฒนาทางการวิจัยตามความต้องการของท้องที่

เพื่อส่งมอบตัวถังรถในคุณภาพระดับญี่ปุ่นด้วยราคาที่เหมาะกับตลาดประจำท้องที่ และเพื่อเพิ่มความสะดวกและยกระดับเศรษฐกิจของการขนส่ง

เพิ่มความสะดวกสบายและต้นทุนด้วยรถยนต์ไฟฟ้า x IoT

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไอทีเพื่อปรับปรุงความสะดวกสบายที่ไม่ได้มีเพียงตัวถังรถเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวัตถุประสงค์ (การเคลื่อนไหวของผู้คนและวัสดุต่าง ๆ) ที่พบได้จากการใช้งานผลิตภัณฑ์

พลังงานทางเลือกสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)

มีส่วนร่วมในการตระหนักถึงสังคมที่ยั่งยืนโดยการนำเสนอช่องทางทางการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นกว่าเดิม

นำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ยกระดับชีวิตผู้คนและสังคม | รถยนต์ไฟฟ้า 3 ล้อ

ในประเทศอินเดียและส่วนอื่น ๆ ของทวีปเอเชีย รถยนต์สามล้อกำลังมีบทบาทสำคัญในเชิงรุกในฐานะรูปแบบการขนส่งสำหรับผู้คนทั่วไป จนกลายมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ขาดไม่ได้สำหรับการขนส่งสาธารณะ โดยมุ่งเน้นในพื้นที่ชนบทเป็นหลักซึ่งโครงสร้างพื้นฐานของระบบขนส่งยังคงอ่อนแอ นอกจากนี้ ยังมีคุณค่าทางสังคมในฐานะช่องทางในการสร้างการจ้างงานและรายได้ที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคอีกด้วย

ช่องทางการขนส่งที่สะดวกสบายมากกว่าในราคาที่ย่อมเยา | รถยนต์ไฟฟ้า 2 ล้อ

เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนผลิตภัณฑ์ BOP สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง พบว่าเป็นเทรนด์การซื้อรถยนต์สองล้อเพื่อความสะดวกในการขับขี่ส่วนบุคคลดูมีอนาคตที่สดใสมากกว่า เราจะส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าที่คุ้มค่าด้านเศรษฐกิจในระดับดีเลิศให้แก่ลูกค้า และนำเสนอระบบการเคลื่อนที่ที่ไร้มลพิษ พร้อมความสะดวกสบายในระดับสูงที่ไม่จำเป็นต้องมองหาปั๊มน้ำมันอีกต่อไป

การสร้างสังคมที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

ให้การสนับสนุนที่ไม่ได้นำเสนอเพียงผลิตภัณฑ์เท่านั้น

ให้การสนับสนุนที่ไม่ได้นำเสนอเพียงผลิตภัณฑ์เท่านั้น
แต่ยังเป็นการเติมเต็มวัตถุประสงค์ที่อยู่เบื้องหลังการใช้งานผลิตภัณฑ์

สำหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ เรานำเสนอระบบในการเพิ่มพูนรายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และแนวทางใหม่ ๆ ในการหารายได้โดยใช้รถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนตัว เรานำเสนอคุณค่าต่าง ๆ เช่น การลดต้นทุนดำเนินการ และต้นทุนการซื้อ ในทางตรงกันข้าม สำหรับผู้ใช้ เรานำเสนอคุณค่าต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการบริการและการลดค่าธรรมเนียมการบริการ

Region

By providing public transpotation infrastucture and service provision.

User

local Fit

Through thorough market research providing inexpensive and durable vehicles for convenient transportation.

Complete customer satisfaction

By meeting customer’s needs of lower cost, greater convenience and lower price through Japanese style of meticulous and careful after sales services.

Development of vehicle bodies and proposals for infrastructure to minimize the time and effort required to secure a power source with a long range at a time.

For the user’s family, the person riding the Terra product, and the society beyond!

Support that not only provides products, but also fulfills the objectives behind using the products.

For commercial cars, we offer a system to earn money more efficiently and a new way of earning money by using the cars. For private cars, we provide values such as reduction of operating costs and purchase costs. On the other hand, for users, we provide values such as streamlining the process of arranging services and reducing service fees.

แผนการของ Terra Motors สำหรับ E-Mobility

ในปัจจุบัน Terra Motors กำลังนำเสนอผลิตภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้าที่มีช่วงราคาหลากหลายซึ่งแม้แต่ผู้มีรายได้ต่ำก็สามารถซื้อหามาใช้ได้ ด้วยระดับความปลอดภัยที่เชื่อถือได้จากเทคโนโลยีของญี่ปุ่น

ในอนาคต เรามีเป้าหมายที่จะส่งเสริมสังคมแห่งการลดปริมาณคาร์บอนด้วยการใช้รถไฟฟ้า
ด้วยเทคโนโลยีไอทีในการนำเสนอ “กลไกสำหรับการหาเงิน” เป็นมูลค่าเพิ่ม
และโดยการแปลงแพลตฟอร์มระบบเคลื่อนที่ทั้งหมดที่มีอยู่ให้กลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงสร้างเมืองสมาร์ทซิตี้โดยใช้บิ๊กดาต้า

ระยะที่ 1

สเปคที่ดีขึ้นด้วยลิเธียม

เฉพาะแบตเตอรี่ตะกั่วและ E-rickshaw เท่านั้น

แบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อเพิ่มช่วงการขับขี่

การพัฒนาฮาร์ดแวร์

 • การพัฒนาลิเธียมอิออนและ BMS (สำหรับใช้ในครัวเรือนและบริษัทอื่น ๆ)
 • ดีไซน์สำหรับการฝังตัวของ IoT
 • การใช้เงินอุดหนุน (เงินสมทบ 135 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อกิโลวัตต์)

การพัฒนาลิเธียมไอออน+BMS สำหรับใช้ในครัวเรือน

ระยะที่ 2

การนำเสนอมูลค่าเพิ่มแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีไอที


 • การติดตามและการรับข้อมูลผ่าน IoT

 • โมเดลการโฆษณา

 • การพัฒนาซอฟต์แวร์

 • บริการที่ใช้ร่วมกันในพื้นที่แถบชนบท

การพัฒนาซอฟต์แวร์

 • IoT ของตัวถังรถยนต์และฟังก์ชันการติดตาม
 • การพัฒนาซอฟต์แวร์การจัดการและฮาร์ดแวร์ของรุ่นที่โฆษณา
 • แอปพลิเคชันการแบ่งปัน x การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ระยะที่ 3

รถยนต์ไฟฟ้าในแพลตฟอร์มของระบบเคลื่อนที่เดิม


 • จำนวนคนขับสูงถึง 590 ล้านคนโดยประมาณ

 • การใช้งานในร้านอาหารถึง 1.4 ล้านแห่ง

การรับข้อมูลการจราจรผ่าน IoT ของผลิตภัณฑ์ของเรา

การสร้างแพลตฟอร์มข้อมูล

 • เทคโนโลยีลิเธียมไอออน x IoT ทำให้ IoT กลายเป็นฟีเจอร์มาตรฐานในตัวถังรถยนต์
 • การใช้ข้อมูลสำหรับการวิจัยและการพัฒนาเพื่อปรับปรุงความคุ้มค่าของต้นทุนด้านพลังงาน
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานในระบบขนส่งโดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
เมนู